Obsługa prawna

Wsparcie działów prawnych i dyrektorów prawnych przedsiębiorstwa.

Wsparcie działów prawnych

Szef departamentu prawnego przedsiębiorstwa z prawnika eksperta staje się doradcą biznesowym dla zarządów i strategicznych działów w większości organizacji biznesowych. Codzienna praca nabiera różnorodnej specyfiki. Prawnicy przedsiębiorstw równie sprawnie jak w specjalistycznych zagadnieniach prawnych, poruszają się w obszarach planowania strategicznego działalności firmy, zarządzania ryzykiem, czy compliance. (*)

Podstawowym zadaniem dyrektora działu prawnego jest świadczenie bezpośredniej pomocy prawnej oraz współpraca z klientami wewnętrznymi. Na dzień dzisiejszy rola prawników wewnętrznych sprowadza się bardziej do działalności prawniczej, aniżeli roli menedżerskiej. Ten trend będzie jednak ulegać zmianom.

To wymaga zmiany podejścia do sposobu świadczenia usług prawnych. Z doświadczenia bowiem wiemy (większość naszego zespołu pracowała jako dyrektorzy międzynarodowych działów prawnych, albo jako prawnicy przedsiębiorstw), iż współpraca z kancelariami prawnymi bywa trudna.

Wynika to z niezrozumienia biznesu, procesów biznesowych, finansowych czy decyzyjnych, zachodzących w spółkach przez prawników kancelarii prawnych, a także znaczenia roli wewnętrznego działu prawnego. Tym samym, kancelarie nie ułatwiają pracy prawnikom wewnętrznym, a często wręcz ją utrudniają, co powoduje frustrację i dalsze nawarstwianie się pracy dla wewnętrznych działów prawnych.

Nasza kancelaria, wykorzystując swoje doświadczenie płynące z zarządzania działami prawnymi, grupami międzynarodowymi i spółkami, jest idealnym partnerem do wspierania działów prawnych. Wiemy bowiem jak działają poszczególne procesy, a także czego się od nas oczekuje. Co więcej, jako prawnicy z praktyką w działach prawnych, nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, iż dział prawny generuje tylko koszty. Efektywny dział prawny dostarcza bowiem rozwiązania, które przynoszą różnego rodzaju korzyści dla spółki, a skuteczna współpraca z zewnętrznymi kancelariami może przynieść rozwiązania prawne, stymulujące wzrost przychodów. Tym samym (i) dostarczamy wiedzę i rozwiązania z zakresu prawnych zagadnień specjalistycznych, (ii) odciążając działy prawne.

Aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania dyrektorów działów prawnych, zaprogramowaliśmy nasze własne, specjalistyczne rozwiązania IT, które ułatwiają współpracę pomiędzy Kancelarią, a prawnikami wewnętrznymi, przyspieszają pracę prawników wewnętrznych, a także powodują, że nasza komunikacja z Klientami jest zawsze w pełni bezpieczna tj. zabezpieczona przed atakami hakerów i dostępem osób niepowołanych. Szczegóły na temat naszych rozwiązań znajdują się w zakładce „Strefa klienta”.

Zapewniamy także dostępność naszego zespołu w Spółce w sytuacjach krytycznych, okresach urlopowych jak i wzmożonej pracy działu prawnego. Dzięki takiemu podejściu szef departamentu  działu prawnego może bezproblemowo uzupełniać skład swojego działu gdy zajdzie taka potrzeba, gdy on sam uda się na oczekiwany urlop lub w sytuacji wzmożonej pracy działu prawnego.

(*) Tak Prezes Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Waldemar Koper w raporcie: „Prawnicy Przedsiębiorstw Dziś i Jutro”, czerwiec 2016 – link.

Szyte na miarę

Wsparcie działów prawnych i dyrektorów prawnych przedsiębiorstwa.

Kontakt