Warsztaty dla dyrektorów działów prawnych w Krakowie

Drugie spotkanie z cyklu Praktyczne wsparcie działów prawnych już za nami! 19 marca spotkaliśmy się w biurze JGBS Biernat & Partners w Krakowie z prawnikami in-house, podczas drugiej edycji warsztatów „Finanse przedsiębiorstw dla dyrektorów działów prawnych. Czytanie sprawozdań finansowych między wierszami”.

Spotkanie rozpoczął partner zarządzający Kancelarii, Kamil Biernat, który przedstawił skrótowy przegląd nowości prawnych dla dyrektorów działów prawnych.

Główną część merytoryczną poprowadził dr Paweł Gąsiorowski, ekspert i wykładowca akademicki, zajmujący się finansami przedsiębiorstwa m.in. w jednym z największych polskich banków komercyjnych. Podczas warsztatów omówił najważniejsze elementy bilansu przedsiębiorstwa oraz wartości, które prawnik in-house może wyczytać z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Zakończenie warsztatów stanowiło wystąpienie partnera Kancelarii, dr Łukasza Kossackiego – Lytwyna, poświęcone odpowiedzialności kadry zarządzającej na gruncie karnoskarbowym.