Transport, spedycja, logistyka

Oferujemy wsparcie w zakresie:

  • sporządzania projektów i opiniowania umów przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązania stron związane zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów,
  • zastępstwa procesowego w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń, wynikających z prawa przewozowego, zarówno krajowego, jak międzynarodowego;
  • prowadzenia windykacji zaległego frachtu lub dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym, w tym negocjacje ostatecznych warunków porozumień w tym zakresie,
  • ustalania zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie, za powstałe szkody oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu,
  • opiniowania umów ubezpieczenia (OCP, OCS i innych) pod kątem zapewnienia optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w tym również prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami,
  • nadzór nad likwidacją szkód w toku dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń oraz zastępstwo procesowe w sprawach przeciwko ubezpieczycielom,
  • doraźną pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów powstałych na gruncie prawa przewozowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.
Powrót
Wybrane projekty:

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.