Fuzje i przejęcia

Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu fuzji i przejęć. Doradzamy przy wyborze optymalnej struktury transakcji, odpowiednio dopasowanej do konkretnych założeń biznesowych, mając na uwadze konsekwencje podatkowe i finansowe proponowanych rozwiązań, a także cel i charakter dokonywania tego typu transakcji.

Fuzje i przejęcia należą do procesów złożonych, skomplikowanych i obarczonych znacznym ryzykiem. Wymagają kompleksowego i indywidualnego podejścia oraz interdyscyplinarnej wiedzy, a także współpracy prawników kancelarii prawnej z finansistami, biegłymi rewidentami, księgowością, prawnikami wewnętrznymi i zarządem spółek podmiotów biorących udział w tego typu transakcjach.

W sprawach związanych z fuzjami i przejęciach wyróżniamy się kompleksowością proponowanych rozwiązań, a także możliwością przeprowadzania w sposób płynny transakcji transgranicznych, zarówno pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak i transakcji wewnątrzgrupowych.

Zapewniamy, między innymi:

  • przygotowywanie i negocjowanie dokumentów w całym procesie transakcyjnym, począwszy od listów intencyjnych, przez umowy przedwstępne i dokumenty dotyczące spełnienia warunków transakcji, kończąc na finalnych umowach sprzedaży,
  • doradztwo prawne w procesie badania stanu prawnego spółki, zidentyfikuje zagrożenia jak i korzyści związane z przedmiotem transakcji,
  • ukształtowanie lub weryfikacje złożonej struktury transakcyjnej, umowy przedwstępnej lub warunkowej, warunków transakcji, prawa pociągnięcia, prawa opcji itp.,
  • przygotowanie lub wynegocjowanie pakietu menadżerskiego dla kluczowych pracowników spółki,
  • ukształtowanie zasad odpowiedzialności wspólników i członków zarządu w transakcjach sprzedaży udziałów, a po transakcji – w zakresie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności – za złożenie nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń i zapewnień.

W fuzjach i przejęciach na rynku spożywczym i FMCG nasi prawnicy brali min. udział w:

  • tworzeniu pierwszego w Polsce joint venture z udziałem Jeronimo Martins Polska S.A.,
  • przejęciu ogromnego  polskiego importera towarów szybkozbywalnych przez podmiot z Hong Kongu,
  • przejęciach i fuzjach wewnątrz grupowych w grupie kapitałowej Vershold Holding Poland Sp. z o. o.
Powrót
Wybrane projekty: