Handel i Dystrybucja

Świadczymy usługi prawne w zakresie krajowych i międzynarodowych transakcji handlowych, przewozu towarów, a także  handlu towarami i usługami oraz na polu handlowych aspektów własności intelektualnej.

Zajmujemy się kontraktami handlowymi i dystrybucyjnymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Tworzymy prawne rozwiązania dla sieci handlowych, dostawców i producentów, dbając o ich interes biznesowy oraz mając na uwadze uregulowania prawne i ich pozycję negocjacyjną. Z doświadczenia wiemy, gdzie czyhają pułapki prawne, zarówno dla dostawców, producentów i pośredników, jak również odbiorców. Co najważniejsze, wiemy jak się przed nimi bronić.

Nasza Kancelaria obsługuje międzynarodowe grupy kapitałowe z branży FMCG, zarówno dostawców, jak i odbiorców, co daje rękojmię przygotowywania odpowiednich rozwiązań prawnych.

Wybrane projekty:

222 Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.