Dla dyrektorów działów
HR i prawa pracy

Wspieramy działy prawne oraz działy HR, zapewniając im bieżącą obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy kierowana powinna być przede wszystkim bezpośrednio do działów HR. Dajemy wsparcie kadrom oraz działom HR przy rozwiązywaniu bieżących problemów zgłaszanych przez menagerów zespołów oraz przez samych pracowników. Współpracujemy bezpośrednio z managerami i Business Partnerami. Jesteśmy ostatnim ogniwem na linii pracownik – manager – Business Partner/HR – prawnik prawa pracy.

Prawne problemy związane z pracownikami już zatrudnionymi i nowo zatrudnianymi w przedsiębiorstwie stają się coraz bardziej nieoczywiste, stąd też wzrasta ryzyko poniesienia straty zarówno materialnej, jak i wizerunkowej.
Nasi prawnicy pomagają ograniczać ryzyka związane z prawem pracy, proponując rozwiązania bezpieczne dla pracodawcy. Wielu problemów, związanych chociażby ze sporami sądowymi o mobbing czy nadgodziny, można uniknąć stosując odpowiednie środki zaradcze.

Dokonujemy oceny postanowień umów o pracę, regulaminów i polityk wewnętrznych oraz informacji przekazywanych pracownikom. W pierwszej kolejności dbamy o bezpieczeństwo i wizerunek pracodawcy. Patrzymy na prawo pracy oczami przedsiębiorcy, znając jego problemy i szanując decyzje, które podejmuje. Nie odrzucamy pomysłów naszych Klientów, ale wskazujemy możliwe rozwiązania, które pozwolą na bezpieczne urzeczywistnienie decyzji pracodawcy.

W tym zakresie najczęściej wspieramy dyrektorów działów pracy i HR:
Wybrane projekty:

222 Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.