Dla członków
zarządu

Nasz doświadczony zespół sprawował funkcje członków zarządów lub rad nadzorczych w spółkach na całym świecie, dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotną kwestią jest ochrona osób, wchodzących w skład organów spółek. Pracownicy rzadko utożsamiają interes zarządu z interesem spółki. Zdarza się, że udziałowcy czy akcjonariusze wywierają na zarząd lub radę nadzorczą ogromną presję osiągnięcia konkretnych wyników.
My skupiamy się na członkach organów spółki tak, aby zabezpieczyć ich interes i zminimalizować lub uniknąć wystąpienia odpowiedzialności po ich stronie.
W ramach współpracy, oferujemy członkom zarządu oraz rady nadzorczej kompleksową obsługę prawną:
1. Oceniamy ryzyko wystąpienia odpowiedzialności członków organów spółki na podstawie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Karnego, Kodeksu Karno-Skarbowego, Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, a także przepisów Prawa Upadłościowego.
2. W przypadku wystąpienia ryzyka reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Wdrażamy procedury i rozwiązania minimalizujące poszczególne ryzyka. Odpowiadamy na wszelkie pytania dotyczące prawnych aspektów pełnienia poszczególnych funkcji.
3. Obsługujemy postępowanie prowadzone przez organy podatkowe lub skarbowe, w zakresie odpowiedzialności członków organów, dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej (odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania podatkowe).
4. Pomagamy już na początkowym etapie wszczęcia postępowania, co pozwala możliwie zminimalizować rozmiar szkody lub ewentualną odpowiedzialność osobistą.

Wybrane projekty:

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.