Spory sądowe

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę na każdym etapie sporów sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Oferujemy profesjonalną pomoc procesową na najwyższym poziomie. Nasza praktyka obejmuje także postępowania w zakresie reprywatyzacji i odszkodowań.
Sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, opinie i analizy w sprawach związanych z działalnością organów administracji państwowej oraz samorządowej.
Prowadzimy spory sądowe w sprawach cywilnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rzeczowego i spadkowego.
W sprawach karnych, reprezentujemy zarówno osoby oskarżone jak i te pokrzywdzone przestępstwem.
Dzięki doświadczeniu naszego zespołu jesteśmy w stanie przygotować odpowiednią strategię dla naszych Klientów tak, aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik postępowań sądowych.

Powrót
Wybrane projekty: