Prawo holdingowe

W polskim porządku prawnym brakuje przepisów bezpośrednio regulujących funkcjonowanie grup kapitałowych. Nie brakuje jednak podmiotów zakładających w Polsce swoje spółki zależne, polskich holdingów, i co niezwykle nas cieszy, polskich podmiotów wychodzących na rynki zagraniczne.
Wyjście na rynki zagraniczne bez prawidłowo przygotowanych rozwiązań prawnych, podatkowych, strukturalnych, a także bez zrozumienia charakteru relacji pomiędzy spółką dominującą, a spółkami zależnymi, często nie przynosi jednak oczekiwanych rezultatów, a na wielu rynkach może spowodować problemy prawne i finansowe dla całej grupy lub podmiotu inwestującego za granicą.
W celu uniknięcia niepowodzeń, minimalizacji kosztów, zbudowania zdrowych relacji prawnych w grupie i zabezpieczenia interesów spółek czy jej zarządów, należy wszystkie procesy wcześniej odpowiednio zaplanować i zgrać z działaniami finansowymi i celami biznesowymi.
Niejednokrotnie tworząc międzynarodowe grupy kapitałowe lub badając te polskie widzimy, że wśród członków zarządów, prawników wewnętrznych, jak i kancelarii obsługujących te grupy nie ma wystarczającego zrozumienia i wiedzy, jakie relacje zachodzą w grupach kapitałowych i jakie są lub mogą być ich konsekwencje prawne.
Zbiór wszystkich poszczególnych przepisów z zakresu prawa handlowego, finansowego, podatkowego, rachunkowości, ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej, a dotyczących relacji pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi, tworzy rzeczywiste prawo holdingowe, które ma ogromny wpływ na funkcjonowanie pojedynczych podmiotów, ich zarządów i beneficjentów ostatecznych grup kapitałowych. Niestety, obecnie nie tylko nie zwraca się uwagi na przepisy wyżej wskazanego prawa holdingowego, nie niweluje się też zagrożeń, jakie wynikają z jego nieprzestrzegania, ale przede wszystkim nie wykorzystuje się możliwości, jakie daje prawo holdingowe, zwłaszcza na poziomie międzynarodowym.
Prawnicy naszej kancelarii tworzyli rozwiązania zarówno dla grup kapitałowych w Polsce, jak i tych międzynarodowych na poziomie globalnym. Z tego powodu możemy stwierdzić, że jesteśmy w Polsce pionierem w zakresie międzynarodowego prawa holdingowego.

Powrót
Wybrane projekty:

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.