Fuzje i przejęcia

Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu fuzji i przejęć. Doradzamy przy wyborze optymalnej struktury transakcji, odpowiednio dopasowanej do konkretnych założeń biznesowych, mając na uwadze konsekwencje podatkowe i finansowe proponowanych rozwiązań, a także cel i charakter dokonywania tego typu transakcji. Fuzje i przejęcia należą do procesów złożonych, skomplikowanych i obarczonych znacznym ryzykiem. Wymagają kompleksowego i indywidualnego podejścia oraz interdyscyplinarnej wiedzy, a także współpracy prawników kancelarii prawnej z finansistami, biegłymi rewidentami, księgowością, prawnikami wewnętrznymi i zarządem spółek podmiotów biorących udział w tego typu transakcjach.

Wyróżniamy się kompleksowością proponowanych rozwiązań, a także możliwością przeprowadzania w sposób płynny transakcji transgranicznych, zarówno pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak i transakcji wewnątrzgrupowych.

Zapewniamy, między innymi:

  • przygotowywanie i negocjowanie dokumentów w całym procesie transakcyjnym, począwszy od listów intencyjnych, przez umowy przedwstępne i dokumenty dotyczące spełnienia warunków transakcji, kończąc na finalnych umowach sprzedaży,
  • doradztwo prawne w procesie badania stanu prawnego spółki, zidentyfikuje zagrożenia jak i korzyści związane z przedmiotem transakcji,
  • ukształtowanie lub weryfikacje złożonej struktury transakcyjnej, umowy przedwstępnej lub warunkowej, warunków transakcji, prawa pociągnięcia, prawa opcji itp.,
  • przygotowanie lub wynegocjowanie pakietu menadżerskiego dla kluczowych pracowników spółki,
  • ukształtowanie zasad odpowiedzialności wspólników i członków zarządu w transakcjach sprzedaży udziałów, a po transakcji – w zakresie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności – za złożenie nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń i zapewnień.
Powrót
Wybrane projekty:

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.