Bezpieczeństwo prawne spółek

Opracowujemy i budujemy praktyczne rozwiązania dla spółek i grup kapitałowych, których celem jest zapewnienie zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa, a także ułatwiającymi wykrywanie różnego rodzaju nadużyć, oraz wprowadzanie dobrych praktyk i procesów dyscyplinowania się pracowników, a także rozwiązań minimalizujących ryzyko stania się ofiarą grup przestępczych działających np. na zlecenie konkurencji. Tworzymy prostą i skuteczną tarczę ochronną dla spółek, ich właścicieli, zarządów, a także dla samych pracowników.

Dokonujemy także analizy aktualnie stosowanych rozwiązań prawnych i oceniamy, czy przedsiębiorstwa działają zgodnie z przepisami branżowymi i ogólnymi, między innymi, czy:

  • prawidłowo stosują regulacje w zakresie spółek kontrolowanych (CFC);
  • stosują praktyki ograniczające konkurencję lub nie dopełniają obowiązków wynikających z prawa antymonopolowego;
  • przestrzegają przepisów o FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);
  • przestrzegają przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i czy są gotowi na RODO;
  • przestrzegają ładu korporacyjnego;
  • biorą udział w karuzeli VAT-owskiej;
  • uczestniczą w praniu  brudnych pieniędzy;
  • przypadkowo nie stają się częścią działań przestępczych;
  • są podatne na działania grup przestępczych.
Powrót
Wybrane projekty:

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.