Obywatelstwo

Kompleksowo prowadzimy postępowania związane z uznaniem, potwierdzeniem bądź nadaniem obywatelstwa polskiego. Zajmujemy się kwestiami poszukiwania dokumentów w polskich i zagranicznych archiwach. Reprezentujemy Klientów od momentu złożenia wniosku do ostatecznego załatwienia sprawy, włącznie z postępowaniami sądowo – administracyjnymi.
Udzielamy również porad prawnych z zakresu praw cudzoziemców. Pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na pracę oraz legalizacji pracowników spoza Unii Europejskiej.
Obywatelstwo polskie może być kluczowym czynnikiem pozwalającym między innymi na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskie czy dochodzenie rekompensaty za znacjonalizowane mienie, które zostało odebrane przodkom.

Powrót
Wybrane projekty:

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur
suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur.
suspendisse dapidus teluus quis.