Handel
i dystrybucja

Świadczymy usługi prawne w zakresie krajowych i międzynarodowych transakcji handlowych, przewozu towarów, a także handlu towarami i usługami oraz na polu handlowych aspektów własności intelektualnej.

Oferujemy wsparcie także w zakresie transportu, spedycji, logistyki oraz podatków
Zajmujemy się kontraktami handlowymi i dystrybucyjnymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Tworzymy prawne rozwiązania dla sieci handlowych, dostawców i producentów, dbając o ich interes biznesowy oraz mając na uwadze uregulowania prawne i ich pozycję negocjacyjną. Nasze doświadczenie pozwala nam przewidywać co może być zagrożeniem od strony prawnej,, zarówno dla dostawców, producentów i pośredników, jak również odbiorców. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala nam na skuteczną ochronę Klientów.

Nasza Kancelaria obsługuje międzynarodowe grupy kapitałowe z branży FMCG, zarówno dostawców, jak i odbiorców, co daje rękojmię przygotowywania odpowiednich rozwiązań prawnych.

 

 

Wybrane projekty:

222 Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Pozostałe Usługi: