Obsługa prawna

Sukcesja i prawo sukcesyjne

Sukcesja / Prawo sukcesyjne

Zajmujemy się przygotowaniem strategii dla procesów sukcesyjnych firm rodzinnych pod względem prawnym, także na poziomie międzynarodowym, co stawia nas na pozycji liderów w doradztwie z zakresu prawa sukcesyjnego. Dbamy przy tym o bezpieczeństwo prawne i podatkowe nestorów, sukcesorów i podmiotów biorących udział w procesie sukcesji.

Z uwagi na interdyscyplinarność procesu sukcesji, w razie zaistnienia takiej potrzeby, nasza kancelaria prawna współpracuje z najlepszymi doradcami sukcesyjnymi w Polsce i na świecie.