Obsługa prawna

Prawo Spółek i procesy korporacyjne

Prawo Spółek i procesy korporacyjne

Prawnicy naszej Kancelarii pracowali jako dyrektorzy międzynarodowych działów prawnych, albo jako prawnicy międzynarodowych przedsiębiorstw. Tym samym mamy ogromne doświadczenie praktyczne z obsługi prawnej dużych grup kapitałowych czy samodzielnych spółek. Pełniliśmy także funkcje członków zarządu, jak i rad nadzorczych polskich i zagranicznych spółek, co powoduje, iż w odróżnieniu od innych praktyków doskonale rozumiemy biznes i potrzeby naszych Klientów. W naszej pracy zawsze poszukujemy skutecznych i bezpiecznych sposobów realizacji zamierzeń biznesowych naszych Klientów.

Budowa i organizacja struktury korporacyjnej wymaga zarówno opracowania długookresowych strategii biznesowych, jak i doradztwa w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych.

W zakres spraw korporacyjnych wchodzą: bieżąca obsługa spółek, tworzenie podmiotów gospodarczych, likwidacja, restrukturyzacja, upadłość, fuzje i przejęcia, rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami/ udziałowcami/ akcjonariuszami, finansowanie korporacyjne, nadzór korporacyjny.