Obsługa prawna

Prawo holdingowe i prawo zgrupowań spółek

Prawo holdingowe / Prawo zgrupowań spółek

W polskim porządku prawnym brakuje przepisów bezpośrednio regulujących funkcjonowanie grup kapitałowych. Nie brakuje jednak podmiotów zakładających w Polsce swoje spółki zależne, polskich holdingów, i co niezwykle nas cieszy, polskich podmiotów wychodzących na rynki zagraniczne.

Wyjście na rynki zagraniczne bez prawidłowo przygotowanych rozwiązań prawnych, podatkowych, strukturalnych, a także bez zrozumienia charakteru relacji pomiędzy spółką dominującą, a spółkami zależnymi, często nie przynosi jednak oczekiwanych rezultatów, a na wielu rynkach może spowodować problemy prawne i finansowe dla całej grupy lub podmiotu inwestującego za granicą.

W celu uniknięcia niepowodzeń, minimalizacji kosztów, zbudowania zdrowych relacji prawnych w grupie i zabezpieczenia interesów spółek czy jej zarządów, należy wszystkie procesy wcześniej odpowiednio zaplanować i zgrać z działaniami finansowymi i celami biznesowymi.

Niejednokrotnie tworząc międzynarodowe grupy kapitałowe lub badając te polskie widzimy, że wśród członków zarządów, prawników wewnętrznych, jak i kancelarii obsługujących te grupy nie ma wystarczającego zrozumienia i wiedzy, jakie relacje zachodzą w grupach kapitałowych i jakie są lub mogą być ich konsekwencje prawne.

Zbiór wszystkich poszczególnych przepisów z zakresu prawa handlowego, finansowego, podatkowego, rachunkowości, ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej, a dotyczących relacji pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi, tworzy rzeczywiste prawo holdingowe, które ma ogromny wpływ na funkcjonowanie pojedynczych podmiotów, ich zarządów i beneficjentów ostatecznych grup kapitałowych. Niestety, obecnie nie tylko nie zwraca się uwagi na przepisy wyżej wskazanego prawa holdingowego, nie niweluje się też zagrożeń, jakie wynikają z jego nieprzestrzegania, ale przede wszystkim nie wykorzystuje się możliwości, jakie daje prawo holdingowe, zwłaszcza na poziomie międzynarodowym.

Prawnicy naszej kancelarii tworzyli rozwiązania zarówno dla grup kapitałowych w Polsce, jak i tych międzynarodowych na poziomie globalnym. Z tego powodu możemy stwierdzić, że jesteśmy w Polsce pionierem w zakresie międzynarodowego prawa holdingowego.