Obsługa prawna

Prawo handlu i dystrybucji

Prawo handlu i dystrybucji

Świadczymy usługi prawne w zakresie krajowych i międzynarodowych transakcji handlowych, krajowego i międzynarodowego przewozu towarów, a także krajowego i międzynarodowego handlu towarami i usługami oraz handlowych aspektów własności intelektualnej. Zajmujemy się kontraktami handlowymi i dystrybucyjnymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Tworzymy prawne rozwiązania dla sieci handlowych, dostawców i producentów, dbając o ich interes biznesowy, mając na uwadze uregulowania prawne i ich pozycję negocjacyjną. Z doświadczenia wiemy, gdzie czyhają pułapki prawne, zarówno dla dostawców, producentów i pośredników, jak i odbiorców. Co najważniejsze, wiemy jak się przed nimi bronić.

Nasi prawnicy obsługiwali międzynarodowe grupy kapitałowe z branży FMCG, zarówno dostawców, jak i odbiorców, co daje rękojmię przygotowywania odpowiednich rozwiązań prawnych.