Obsługa prawna

Prawo finansowe

Prawo finansowe

Doradzamy przy zawieraniu umów kredytowych, umów pożyczek, akredytyw, gwarancji bankowych i dokumentów zabezpieczeń. Weryfikujemy projekty umów przygotowane przez instytucje finansowe oraz ich doradców prawnych. Przygotowujemy opinie prawne dotyczące wszelkich dokumentów finansowych.

Koordynujemy wszelkie działania po stronie kredytobiorcy, związane ze sporządzeniem oraz prawidłowym podjęciem dokumentów korporacyjnych w celu zawarcia konkretnych dokumentów finansowych.

Pomagamy również w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uruchomienia kredytu (ang. conditions precedent) oraz nadzorujemy spełnianie warunków po wypłacie kredytu (ang. conditions subsequent).

Ponadto doradzamy instytucjom finansowym w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do regulacji prawnych (ang. compliance).