Handel i dystrybucja

Świadczymy usługi prawne w zakresie krajowych i międzynarodowych transakcji handlowych, przewozu towarów, a także handlu towarami i usługami oraz na polu handlowych aspektów własności intelektualnej.

Oferujemy wsparcie także w zakresie transportu, spedycji, logistyki oraz podatków
Zajmujemy się kontraktami handlowymi i dystrybucyjnymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Tworzymy prawne rozwiązania dla sieci handlowych, dostawców i producentów, dbając o ich interes biznesowy oraz mając na uwadze uregulowania prawne i ich pozycję negocjacyjną. Nasze doświadczenie pozwala nam przewidywać co może być zagrożeniem od strony prawnej,, zarówno dla dostawców, producentów i pośredników, jak również odbiorców. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala nam na skuteczną ochronę Klientów.

Nasza Kancelaria obsługuje międzynarodowe grupy kapitałowe z branży FMCG, zarówno dostawców, jak i odbiorców, co daje rękojmię przygotowywania odpowiednich rozwiązań prawnych.