Obsługa prawna

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu fuzji i przejęć (M&A). Doradzamy przy wyborze optymalnej struktury transakcji, odpowiednio dopasowanej do konkretnych założeń biznesowych, mając na uwadze konsekwencje podatkowe i finansowe proponowanych rozwiązań, a także cel i charakter dokonywania tego typu transakcji. Fuzje i przejęcia należą do procesów złożonych, skomplikowanych i obarczonych znacznym ryzykiem. Wymagają kompleksowego i indywidualnego podejścia oraz interdyscyplinarnej wiedzy, a także współpracy prawników kancelarii prawnej z finansistami, biegłymi rewidentami, księgowością, prawnikami wewnętrznymi i zarządem spółek podmiotów biorących udział w tego typu transakcjach.

Wyróżniamy się kompleksowością proponowanych rozwiązań, a także możliwością przeprowadzania w sposób płynny transakcji transgranicznych, zarówno pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak i transakcji wewnątrzgrupowych.