Obsługa prawna

Bezpieczeństwo prawne spółek

Bezpieczeństwo prawne spółek

Opracowujemy i budujemy praktyczne rozwiązania compliance dla spółek i grup kapitałowych, których celem jest zapewnienie zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa, a także ułatwiającymi wykrywanie różnego rodzaju nadużyć, oraz wprowadzanie dobrych praktyk i procesów dyscyplinowania się pracowników, a także rozwiązań minimalizujących ryzyko stania się ofiarom grup przestępczych działających np. na zlecenie konkurencji. Tworzymy prostą i skuteczną tarczę ochronną dla spółek, ich właścicieli, zarządów, a także dla samych pracowników.

Dokonujemy także analizy aktualnie stosowanych rozwiązań prawnych i oceniamy, czy przedsiębiorstwa działają zgodnie z przepisami branżowymi i ogólnymi, między innymi:

  • czy prawidłowo stosują regulacje w zakresie spółek kontrolowanych (CFC);
  • czy stosują praktyki ograniczające konkurencję lub nie dopełniają obowiązków wynikających z prawa antymonopolowego;
  • czy przestrzegają przepisów o FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);
  • czy przestrzegają przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i czy są gotowi na RODO;
  • czy przestrzegają ładu korporacyjnego;
  • czy biorą udział w karuzeli VAT-owskiej;
  • czy uczestniczą w praniu  brudnych pieniędzy;
  • czy przypadkowo nie stają się częścią działań przestępczych;
  • czy są podatne na działania grup przestępczych.