Regulacja ochrony dóbr osobistych w nowym kodeksie cywilnym Chińskiej Republiki Ludowej – ewenement na skalę światową.

Szanowni Państwo,

czy wiecie, że 28 maja 2020 roku została podjęta uchwała pierwszego w historii Kodeksu Cywilnego Chińskiej Republiki Ludowej?

Kodeks wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i jest pierwszym w swoim rodzaju “Kodeksem” uchwalonym od założenia Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku. Treść kodeksu składa się z sześciu ksiąg: części ogólnej, prawa własności, prawa zobowiązań, prawa małżeńskiego, prawa rodzinnego, oraz z księgi dotyczącej ochrony dóbr osobistych.  Uwzględnienie ochrony dóbr osobistych w osobnej księdze jest ewenementem na skalę światową. Szczegółowo na ten temat pisze w swoim nowym artykule Fryderyk Stanisław Zoll z Chinese Law Association.
Serdecznie zapraszamy do przeczytania.