Piknik Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca

Kancelaria JGBS Biernat & Partners Partnerem Wspierającym „Pomorski Piknik Zawodowy” dla wychowanków pieczy zastępczej organizowany przez Fundację Program Pomocy Pierwsza Praca! Nasi prawnicy opowiadali o zawodzie prawnika oraz o tym, co zrobić, żeby w przyszłości pracować w tym zawodzie.

Wojewódzkie pikniki zawodowe są inicjatywą mającą na celu integrację wychowanków pieczy zastępczej z lokalnymi przedsiębiorcami, placówkami edukacyjnymi oraz przedstawicielami różnych zawodów. Spotkania mają ułatwić podjęcie pierwszej pracy i start kariery zawodowej.

Pełna relacja z imprezy dostępna na stronach Organizatora.