Nowi specjaliści kancelarii
JGBS Biernat & Kossacki

W listopadzie 2017 roku Kancelaria Biernat & Partners zyskała 5 nowych prawników, którzy będą wspierali klientów w krakowskim biurze.

Do zespołu kancelarii JGBS Biernat & Partners dołączyli:

Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności postępowaniach restytucyjnych i historyczno-prawnych, transgranicznych postępowaniach sukcesyjnych i odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie zagadnień prawnych z pogranicza nauki i przemysłu (rozwój i badania).

Adam Ryś, radca prawny specjalizujący się w zakresie polskiego i unijnego prawa podatkowego, postępowań podatkowych oraz sądowo administracyjnych. Doradza w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego oraz upadłościowego. Posiada unikatowe doświadczenie w zakresie regulacji prawnych dotyczących sektora nauki, badań i rozwoju oraz szkolnictwa wyższego.

Dr Piotr Zakrzewski zajmuje się w prawem karnym, w szczególności zagadnieniami odpowiedzialności karnej, teorii winy i bezprawności. Posiada bogate doświadczenie praktyczne zdobyte dzięki wieloletniej pracy, jako asystent sędziego, w tym w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Aleksander Wróbel, to prawnik specjalizujący się w prawie karnym, prawie inwestycyjnym, arbitrażu komercyjnym oraz inwestycyjnym. Jest wykładowcą zagranicznych uczelni.

Iwona Kowalska,  jest adwokatem zajmującym się prawem cywilnym, prawem spółek kapitałowych oraz windykacji wierzytelności.

Zespół JGBS Biernat & Partners liczy obecnie 15 prawników.