Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Stanisław Szufrajda

APLIKANT RADCOWSKI

Stanisław Szufrajda

stanislaw.szufrajda@jgbs-kancelaria.pl

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył program Chinese Law Taught in English na renomowanej Pekińskiej uczelni China University of Political Science and Law. Aktualnie jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz kursantem Instytutu Konfucjusza w Krakowie, gdzie szlifuje znajomość języka chińskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Krakowskich kancelariach. Specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, prawie umów gospodarczych, w szczególności w kontekście międzynarodowym oraz w prawie spółek handlowych.

Biegle włada językiem angielskim, uczy się języka chińskiego.