Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Marek Kądzielski

Paralegal

Marek Kądzielski

marek.kadzielski@jgbs-kancelaria.pl
Marek Kądzielski

Paralegal i konsultant biznesowy, tłumacz przysięgły języka angielskiego i wykładowca akademicki. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu ekonomii i zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie studiuje prawo. Ukończył filozofię i lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również chemię. Trener biznesu certyfikowany przez Schenk Institute.

Pracował dla czołowych polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych, firm doradczych, w tym Wielkiej Piątki, przedsiębiorstw high-tech, banków, koncernów farmaceutycznych, firm deweloperskich, agencji ONZ, podmiotów sektora rządowego oraz klientów prywatnych.

Działał również jako doradca biznesowy dla najmniejszych podmiotów rynkowych, specjalizując się w zagadnieniach mikroekonomii i zarządzania. Wydał poradnik dla przedsiębiorców jednoosobowych Wolny strzelec.

Jest członkiem-ekspertem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Posiada rekomendację Europejskiej Izby Arbitrażowej do tłumaczenia dokumentów postępowania koncyliacyjnego według przepisów Komisji Międzynarodowego Prawa Gospodarczego ONZ oraz do tłumaczenia oficjalnych dokumentów Unii Europejskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim, komunikuje się też w języku rosyjskim i niemieckim.