Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Dr Maciej Ziemierski

Specjalista ds. badań archiwalnych

Dr Maciej Ziemierski

Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, od roku 2008 doktor nauk humanistycznych. Współpracownik Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz współtwórca Polskiego słownika biograficznego.

Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą epoki nowożytnej. Zajmuje się problematyką żydowską, biografistyką oraz edytorstwem źródeł, zwłaszcza mieszczańskich testamentów i inwentarzy.

W Kancelarii kieruje działem badań archiwalnych.