Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

Adwokat, Partner

Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

lukasz.kossacki@jgbs-kancelaria.pl
Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

Jest współautorem innowacyjnych rozwiązań otoczenia prawnego e-commerce, w tym także dla jednego z największych pracodawców w Polsce. Ponadto zajmuje się kwestiami prawa bankowego i inwestycyjnego oraz związanymi z nimi zagadnieniami prawnymi na pograniczu nauki i przemysłu. Doradza także w zakresie prawa karnego skarbowego i tzw. white collar crime. Doświadczenie zdobywał w renomowanej krakowskiej kancelarii adwokackiej. Od 2014 roku związany z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2016 roku współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako ekspert zewnętrzny pełniący funkcję członka i sekretarza Zespołu do spraw deregulacji i transparentności prawa. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego w Krakowie.

W 2015 roku obronił pracę doktorską w zakresie historii napisaną w Zakładzie Historii Żydów Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych oraz popularno-naukowych (w tym dotyczących historii prawa), dwóch książek poświęconych dziejom lokalnym oraz współautor dwóch popularnych komentarzy – przewodników prawnych wydanych przez Rzeczpospolitą i Dziennik Gazetę Prawną. Z uwagi na swoje dodatkowe wykształcenie kieruje z pasją zespołem zajmującym się kwestiami historyczno-prawnymi doradzając m.in. w zakresie dawnych służebności gruntowych i ich współczesnego znaczenia w procesie oceny ryzyka inwestycyjnego.

Posługuje się językiem angielskim i ukraińskim.