Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Konrad Mazur

Prawnik, Counsel

Konrad Mazur

konrad.mazur@jgbs.pl
Konrad Mazur

Prawnik prowadzący dział Prawo Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych.

Praktyk i naukowiec. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Katedra Prawa Europejskiego. Wykładowca prestiżowej Uczelni Łazarskiego w Warszawie na studiach podyplomowych z zakresu Ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Prowadzi badania dotyczące ochrony tajemnic w prawie europejskim i amerykańskim. Zainteresowania skupia wokół zagadnień związanych z prawnymi aspektami ochrony informacji, danych osobowych oraz własności intelektualnej. Specjalizuje się w obsłudze sektora innowacyjnego, nastawionego na prowadzenie biznesu wykorzystującego nowoczesne technologie. Są one oczywiście w sposób nierozłączny związane z prawem cywilnym, konkurencji (także nieuczciwej) oraz innymi gałęziami prawa – ochroną danych osobowych, informacji niejawnych oraz tajemnic. Jego działalność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład monograficzny z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Inspektorów Ochrony Danych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Przeprowadzi szkolenia, głównie dotyczące ochrony danych osobowych. Świadczył usługi z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz takich podmiotów jak Volkswagen Polska, Grupa Energetyczna ENEA czy Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Od ponad 4 lat prowadzi bloga poświęconego tematyce cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa pod adresem cyberprzestepczosc.pl.