Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Katarzyna Czernik

Specjalista ds. marketingu/Office Manager

Katarzyna Czernik

katarzyna.czernik@jgbs-kancelaria.pl
Katarzyna Czernik

Doświadczenie zdobyła pracując jako specjalista ds. obsługi klienta oraz asystentka ds. administracyjnych w spółkach konsultingowych z sektora finansów, inwestycji oraz nieruchomości.

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie studiowała Badania marketingowe i społeczne, a także Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończyła Socjologię gospodarki.

Posługuje się językiem rosyjskim i angielskim.