Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Juan Giralt

Dyrektor ds. rozwoju

Juan Giralt

juan.giralt@jgbs.pl
Juan Giralt

Ekspert w zakresie rozwoju spółek. Doradza podmiotom przy wchodzeniu na rynki zagraniczne oraz przy tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu biznesowemu zdobywanemu w Ameryce Południowej, Europie i Azji posiada zdolność przewidywania reakcji rynkowych. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami w przedsiębiorstwie w oparciu o realne budżety oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Zarządzał największymi podmiotami z branży retail, m.in. z Jeronimo Mar­tins Group oraz Dixy Group.

Absolwent uczelni Chapman University w Orange w Kalifornii w USA.

Posługuje się biegle 4 językami: portugalskim, angielskim, hiszpańskim i francuskim.