Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Dr Przemysław Zarubin

Specjalista ds. zarządzania informacją

Dr Przemysław Zarubin

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od lat związany z Instytutem Judaistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Nauczyciel akademicki. Autor wielu artykułów i publikacji naukowych poświęconych społeczności żydowskiej.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Reklamy i Public Relations.

Członek zespołów badawczych w międzynarodowych projektach i grantach naukowych, między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wrocławskim.

W swojej karierze zawodowej pracował dla Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Polsko-Chińskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki, Wydawnictwa Sejmowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.