Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Beata Frenkiel

APLIKANT RADCOWSKI, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA CHIŃSKIEGO

Beata Frenkiel

beata.frenkiel@jgbs-kancelaria.pl
Beata Frenkiel

Zajmuje się prawem prywatnym międzynarodowym, interesuje się chińskim prawem cywilnym i spółek.

Tłumaczka przysięgła języka chińskiego. Od wielu lat współpracuje z chińskimi podmiotami gospodarczymi i instytucjami działającymi na terenie Polski, pomaga polskim przedsiębiorcom w kontaktach z partnerami z Chin.

Ukończyła sinologię na Uniwersytecie Warszawskim, kursy językowe na National Taiwan Normal University (國立台灣師法大學) oraz kurs biznesowego języka chińskiego z elementami marketingu na Shanghai International Studies University (上海外國語大學). Jest absolwentką studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Handel Zagraniczny. Uzyskała również dyplom zawodowy z zarządzania na Cambridge International College w Australii.
Od 2022 roku aplikantka radcowska przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Biegle posługuje się językiem chińskim i angielskim, komunikuje się w języku francuskim.