Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Patryk Ryszewski

Prawnik, Partner

Patryk Ryszewski

patryk.ryszewski@jgbs.pl
Patryk Ryszewski

Kieruje Działem Prawa Korporacyjnego oraz Israeli Desk.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym, z uwzględnieniem aspektów nieruchomościowych. Jego orientacja rynkowa pomaga w szybkim określeniu obszarów ryzyk wynikających z działalności osób fizycznych oraz prawnych, a następnie ich eliminowaniu.

Doświadczenie zdobywał w największych podmiotach na rynku. Pracował w praktyce Bankowości i Finansów kancelarii Dentons, a także w dziale prawnym międzynarodowej grupy kapitałowej Vershold. Brał udział w projektach regulacyjnych oraz transakcyjnych dla banków, funduszy Venture Capital, funduszy sekurytyzacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów rynku finansowego.

Uczestniczył w wielu projektach związanych z finansowaniem nabycia lub budowy nieruchomości, a także innych inwestycji, przygotowując dokumenty zabezpieczeń, opinie prawne oraz raporty due diligence (korporacyjne oraz nieruchomościowe). Doradzał również spółkom zagranicznym w związku z udzielanym im finansowaniem, w sprawach związanych z zabezpieczeniami ustanawianymi przez polskie spółki zależne na gruncie prawa polskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przy współpracy z Uniwersytetem Florydy oraz Uniwersytetem Warszawskim.

Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Posługuje się językiem angielskim.