Zespół

Prawne rozwiązania dla biznesu

Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

Adwokat, Partner

Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

lukasz.kossacki@jgbs.pl
Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.

Kieruje pracą zespołu zajmującego się kwestiami reprywatyzacji i spraw pochodnych, a także Działem Prawa Karnego i Karno-Skarbowego.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym (w szczególności postępowaniach restytucyjnych i historyczno-prawnych), transgranicznych postępowaniach sukcesyjnych i odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek. Ponadto zajmuje się zagadnieniami prawnymi na pograniczu nauki i przemysłu (rozwój i badania).

Od lutego 2014 roku koordynator Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od maja 2016 roku członek i sekretarz Zespołu ds. deregulacji i transparentności prawa przy Wiceprezesie Rady Ministrów  – Jarosławie Gowinie – Ministrze Nauki i  Szkolnictwa Wyższego.

Posługuje się językiem angielskim i ukraińskim.