Konstytucja biznesu autorstwa JGBS Biernat & Kossacki

Miło nam poinformować, że 21 marca wraz z „Rzeczpospolitą” ukazała się „Konstytucja biznesu” autorstwa ekspertów naszej Kancelarii: Kamila Biernata, dr Łukasza Kossackiego – Lytwyna, Anny Ślęzak – Gąsiorowskiej, Patryka Ryszewskiego oraz Adama Rysia. Jest to pierwsze kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, zawierające porównanie nowych przepisów z dotychczasowym stanem prawnym. W publikacji zawarto praktyczne przykłady oraz przejrzyste zestawienia tabelaryczne.

„Konstytucja biznesu” zawiera szczegółowe omówienie, pakietu 5 ustaw:

  • Prawo przedsiębiorców,
  • Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,
  • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalnie na potrzeby „Konstytucji biznesu” Kancelaria uzyskała komentarz Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz, która wypowiedziała się na temat wchodzących w życie przepisów.

Publikacja wchodzi w skład serii Poradnik Prawny „Rzeczpospolitej”.