Kompleksowa Umowa Inwestycyjna pomiędzy UE i Chinami

30 grudnia 2020 roku zakończyły się negocjacje dotyczące Comprehensive Agreement on Investment (CAI). Kompleksowa Umowa Inwestycyjna (CAI) ma na celu zastąpić 26 bilateralnych umów, dotychczas regulujących stosunki handlowe między Chinami, a poszczególnymi państwami Unii Europejskiej. W jaki sposób chińsko-europejska umowa inwestycyjna wpłynie na codzienność polskich oraz europejskich przedsiębiorców i czy będzie miała wpływ na wzmocnienie globalnego znaczenia gospodarczego Unii Europejskiej?
Szczegóły w artykule Weroniki Oszajcy.