Kancelaria odpowiedzialna społecznie

Wierzymy, że na przedstawicielach zawodów zaufania publicznego, a zwłaszcza prawnikach, ciąży duża odpowiedzialność społeczna. Kancelaria JGBS Biernat & Partners od początku swojego istnienia aktywnie angażuje się w działania charytatywne.

Skupiamy się na przyszłości, dlatego wspieramy Fundację Program Pomocy Pierwsza Praca, która pomaga dzieciom z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zbudować bezpieczną przyszłość i wkroczyć w dorosłe życie. Pomagamy aktywizować młodych ludzi, którym grozi wykluczenie społeczne.

Działamy międzynarodowo – wspólnie z Fundacją From the Depths pielęgnujemy pamięć o trudnych czasach holokaustu. Wspieramy społeczność żydowską na całym świecie, angażujemy się w projekty kulturalne oraz inicjatywy podnoszące świadomość historyczną.

AKTUALNOŚCI