Kancelaria odpowiedzialna społecznie

Wierzymy, że na przedstawicielach zawodów zaufania publicznego, a zwłaszcza prawnikach, ciąży duża odpowiedzialność społeczna. Kancelaria JGBS Biernat & Partners od początku swojego istnienia aktywnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne.

Skupiamy się na przyszłości, dlatego wspieramy Fundację Program Pomocy Pierwsza Praca, która pomaga dzieciom z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zbudować bezpieczną przyszłość i wkroczyć w dorosłe życie. Pomagamy aktywizować młodych ludzi, którym grozi wykluczenie społeczne.

Jednocześnie pamiętamy o przeszłości, wspierając działania Fundacji Odmalujmy Polskę, która realnie pomaga osobom potrzebującym i zasłużonym dla Polski. Akcje remontowe fundacji mają na celu zmianę na lepsze życie ludzi, którzy kiedyś walczyli o wolną Polskę, a teraz znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

Działamy międzynarodowo – wspólnie z Fundacją From the Depths pielęgnujemy pamięć o trudnych czasach holokaustu. Wspieramy społeczność żydowską na całym świecie, angażujemy się w projekty kulturalne oraz inicjatywy podnoszące świadomość historyczną.

AKTUALNOŚCI

Kongres POLIS 19′

W dniach 26-27 listopada 2019 odbył się kongres „POLIS 19′”. Wydarzenie dotyczyło m.in. stosunków polsko-izraelskich, opierających się na podejściu polityczno-biznesowym, …

03.12.2019

Czytaj wiecej