Kancelaria odpowiedzialna społecznie

Wierzymy, że na przedstawicielach zawodów zaufania publicznego, a zwłaszcza prawnikach, ciąży duża odpowiedzialność społeczna. Kancelaria Biernat & Kossacki od początku swojego istnienia aktywnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne.

Skupiamy się na przyszłości, dlatego wspieramy Fundację Program Pomocy Pierwsza Praca, która pomaga dzieciom z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zbudować bezpieczną przyszłość i wkroczyć w dorosłe życie. Pomagamy aktywizować młodych ludzi, którym grozi wykluczenie społeczne.

Jednocześnie pamiętamy o przeszłości, wspierając działania Fundacji Odmalujmy Polskę, która realnie pomaga osobom potrzebującym i zasłużonym dla Polski. Akcje remontowe fundacji mają na celu zmianę na lepsze życie ludzi, którzy kiedyś walczyli o wolną Polskę, a teraz znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

Działamy międzynarodowo – wspólnie z Fundacją From the Depths pielęgnujemy pamięć o trudnych czasach holokaustu. Wspieramy społeczność żydowską na całym świecie, angażujemy się w projekty kulturalne oraz inicjatywy podnoszące świadomość historyczną.

AKTUALNOŚCI