CHIŃSKI SYSTEM KONTROLI EKSPORTU

Z końcem grudnia 2021 roku Chiny opublikowały Białą Księgę dotyczącą kontroli eksportu. Jej zadaniem jest przedstawienie pełnego obrazu polityki Chin w przedmiotowej kwestii. Autorzy wskazują, że ma ona pomóc społeczności międzynarodowej lepiej zrozumieć stanowisko Chin dotyczące w szczególności stosowanych środków zakazu lub ograniczenia eksportu towarów podwójnego zastosowania, produktów wojskowych, materiałów jądrowych oraz innych towarów, technologii i usług związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego i interesów narodowych. Odnosi się ona również do ograniczeń związanych z wypełnianiem zobowiązań w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej i innych obowiązków międzynarodowych. Artykuł na ten temat autorstwa Beaty Frenkiel przeczytacie Państwo na naszym blogu.