Chinese desk

Chinese desk

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów chińskich w Polsce, jak i podmiotów polskich w Chinach.

Podejmujemy się negocjacji, postępowań, weryfikacji podmiotów. Zajmujemy się zarówno kwestiami dotyczącymi sprzedaży, transportu, problemu z jakością towaru czy dochodzenia odszkodowań – jak i sprawami korporacyjnymi, umowami pomiędzy podmiotami, zakładaniem spółek i poszukiwaniem odpowiednich rozwiązań dla każdego Klienta.

Posiadamy doświadczenie, codziennie zajmując się sprawami chińskimi, a potwierdzenie naszych sukcesów można łatwo znaleźć w aktualnościach i social mediach.

Zapewniamy wsparcie w języku chińskim.

W zakresie spraw chińskich reprezentujemy lub reprezentowaliśmy min. takie podmioty jak:

Nasi prawnicy w Chinach w zespole liczącym 50 prawników reprezentują także min:

Prawnicy tworzący naszą Kancelarię posiadają doświadczenie w prowadzeniu sporów na terenie Chin o wielomilionowej (liczonej w USD) wartości sporu. Obecnie reprezentujemy także podmioty z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sporach z spółkami Chińskiego Skarbu Państwa.

Prawnicy tworzący i współpracujący z naszą Kancelarią brali udział w procesie otwierania licznych przedsiębiorstw zagranicznych na terenie Chin, a także przenoszenia produkcji z Europy do Chin. Partner Zarządzający JGBS Biernat & Partners S.K.A. zarządzał zaś przez kilka lat w Chinach i tworzył od samego początku spółkę córkę Vershold Holding Poland Sp. z o.o. która to w Hangzhou zatrudniała za jego kadencji 90 pracowników.

W ostatnich miesiącach z sukcesem:

(i) udało się w ciągu tygodnia odzyskać wszystkie pieniądze przeznaczone na zakup towaru od sprzedawcy w Chinach, które podczas transakcji w skutek działalności hakerskiej i próby oszustwa straciła spółka Cortex Chemicals sp. z o.o. szybkie działanie Kancelarii oparte na naszym dużym doświadczeniu spowodowało, że problem, który z perspektywy klienta jak i banków pośredniczących wydawał się nierozwiązywalny udało się z sukcesem rozwiązać. Kancelaria pośrednio dotarła do osób współodpowiedzialnych za ten proceder i namówiła te osoby do dokonania odpowiedniego zwrotu środków.

(ii) odzyskaliśmy pieniądze dla polskiego podmiotu sprzedającego produkty medyczne, który zakupił znaczną ilość maseczek od dostawcy chińskiego, przy czym certyfikaty okazały się być niewłaściwe. Towar nie został zatem wpuszczony na terytorium W związku z tym, że dostawca nie poczuwał się do odpowiedzialności podjęliśmy skuteczne działania, które doprowadziły do odzyskania 90% wpłaconej kwoty.