Druga część artykułu prawnego “Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – grupa spółek, wiążące polecenie”

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy przedstawić Waszej uwadze drugą część artykułu, opublikowanego w dniu 11 września 2020r, który dotyczył nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, autorstwa Radcy Prawnego Karola Spalińskiego z kancelarii JGBS Biernat & Partners. Na dzień dzisiejszy nadal trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy zmieniającej ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505). Obecnie, jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji dotyczących grupy spółek, a podstawowym uprawnieniem przysługującym spółce dominującej będzie możliwość wydania wiążącego polecenia spółce zależnej.
Więcej informacji na ten temat, znajdziecie Państwo w artykule: https://jgbs-kancelaria.pl/alerty/artykul-prawny-nowelizacja-kodeksu-spolek-handlowych-grupa-spolek-wiazace-polecenie/