Artykuł Patryka Ryszewskiego dla „Truck & Business Polska”

W artykule „Kłopotliwa sukcesja” Partner Kancelarii Patryk Ryszewski, komentuje prace nad projektem Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe przepis pozwolą na kontynuowanie działalności podmiotu gospodarczego po śmierci przedsiębiorcy poprzez wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego. Będzie miało to ogromne znaczenie zarówno dla spadkobierców i następców sukcesyjnych przedsiębiorstwa, ale także kontrahentów i pracowników.

Artykuł dostępny tutaj.