Adam Ryś prelegentem Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy

Radca prawny Adam Ryś poprowadzi panel ekspercki: ‘Zatrudnienie’ w oparciu o kontrakty B2B – praktyka biznesowa, jej prawne ograniczenia oraz postulaty de lege ferenda. Wystąpienie koncentrować się będzie wokół takich zagadnień, jak:

  • dopuszczalności zawierania umów o współpracy z klauzulami wyłączności,
  • warunki współpracy w oparciu o kontrakty B2B,
  • jak nie narazić się na zarzut unikania zawarcia umowy o pracę, czyli o ryzykach prawnych związanych z zarzutami obejścia przepisów prawa pracy,
  • konstrukcja kontraktów B2B, czyli między innymi o tym, jakich postanowień nie wolno zamieszczać w kontraktach B2B ze współpracownikami,
  • przykłady klauzul umownych,
  • zakazy cesji, zakazy korzystania z podwykonawców, problematyka praw autorskich,
  • postulaty dla ustawodawcy.

Zapraszamy na Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy 12 kwietnia do Warszawy.

Szczegóły wydarzenia dostępne tutaj.